XPO logo

Ampliar o Campiño é necesario para atender o futuro industrial de Pontevedra

A Xunta de Galicia incluíu no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galiza en 2014 a ampliación do Polígono do Campiño.

Na actualidade quedan pendentes de executar 13 parcelas (a maior parte con propietarios) no Campliño. É preciso reclamar a execución da ampliación para evitar estrangular o mercado, especialmente nesta etapa de crecemento económico.

Tes máis información aquí!

Paixón por Pontevedra

Compartir: