LORES, PAIXÓN X PONTEVEDRA

achegada a toda a a cidadanía, máis sustentábel medioambientalmente, que recolle as necesidades dunha poboación diversa e que permite a participación da cidadanía no deseño e desfrute dos espazos público. Estes cinco principios son a garantía de avanzar de xeito equitativo, respectando os mesmos dereitos, para todas as persoas, independentemente de que vivan no centro, nun barrio ou nunha parroquia, á hora de levar estes proxectos á práctica cómpre unha dupla liña de actuación sobre o espazo público. NOVAS ACTUACIÓNS DE URBANIZACIÓN Novas actuacións de urbanización e reurbanización do espazo público que permitan mellorar a calidade de vida das persoas que vivimos en Pontevedra independentemente de se o facemos no centro, nos barrios ou nas parroquias. Todos os proxectos que desenvolva o goberno de Pontevedra deben buscar mellorar a vida das persoas, tanto se se trata de grandes actuacións como se falamos de obras de menos entidade orzamentaria ou territorial pero que inciden igualmente nas necesidades transmitidas pola cidadanía, é dicir, para que as veciñas e veciños de Pontevedra vivan mellor tan importantes son grandes investimentos como a praza de Barcelos como as pequenas intervencións do tamaño da rúa do Castañal e o sostemento do espazo público. Isto pode resumirse nas seguintes propostas: .- OS SUMINISTROS de calquera clase de materiais que se utilicen debe estar producidos na proximidade de Pontevedra, tamén para xerar a menor contaminación no seu transporte. .- NO ALUMEADO hai que garantir que as persoas con dificuldades se orienten con completa autonomía e que as mulleres, e por extensión todas as persoas, se atopen nun espazo seguro. Para iso cómpre rematar a sustitución de todo o alumeado por led, tamén para avanzar na mellora da eficiencia enerxética. .- A ACCESIBILIDADE debe ser universal para calquera tipo de difucultade de mobilidade ou sensorial. .- O MOBILIARIO URBANO ten que ser accesíbel e de altísima calidade, pensado para que as persoas compartan espazos e veciñanza e non so na súa estética e funcionalidade. .- Proponse renovar todos OS SERVIZOS (rede de saneamento de augas fecais, rede de abastecemento de auga, rede de pluviais, rede eléctrica

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTI=