LORES, PAIXÓN X PONTEVEDRA

téndose nun axente fundamental á hora de informar das necesidades que observan ao seu arredor. Neste sentido afondarase na dotación de medios que faciliten informar ao servizo de sostemento das necesidades e problemas que poidan aparecer. En calquera caso, é un obxectivo de primeira orde para o BNG que a administración municipal atenda especialmente ao sostemento de todos os espazos tanto urbanos como rurais e para iso buscarase: 1. Mellorar o funcionamento do servizo de inspección. 2. Programar as nosas actuacións con criterios de atención á maior cantidade de veciños e veciñas posíbel. 3. Tratar con equidade o centro, os barrios e as parroquias. 4. Manter o mobiliario urbano en bo estado de uso, principalmente bancos, papeleiras, pasamáns ou paradas de transporte público, entre outros. 5. Prestar especial atención ao funcionamento do alumeado instalado e dotarnos dos medios suficientes para reparar as incidencias no prazo máis breve. 6. Garantir a accesibilidade universal, priorizando os desprazamentos peonís. 7. Atender ao bo aspecto de todos os elementos instalados no espazo público (mobiliario, farois, armarios de servizos . . .). 8. Dar prioridade ao coidado e sostemento do arborado urbano e dos alcorques nos que se ubica con criterios de respecto pola planta e de accesibilidade universal. 9. Manter en bo estado de uso toda a sinalización horizontal, vertical e lumínica, sobre todo pola súa función primordial para garantir a seguranza viaria. OS PARQUES E XARDÍNS son unha parte moi importante do espazo público e con características especiais. Por unha parte nos xardíns hai seres vivos que precisan dunha programación estrita e por outra porque os parques son un espazo básico para a relación social, o benestar das persoas que o desfrutan acotío e para o control das temperaturas que se prevé co cambio climático. Afondarase na colaboración cos centros educativos e sociais, involucrando así á sociedade no seu sostemento.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTI=