LORES, PAIXÓN X PONTEVEDRA

O BNG comprométese en atopar fórmulas sustentábeis para o mantemento dos xardíns nos espazos públicos. Asemade, o BNG compremétese a dedicar todos os esforzos municipais ao mantemento nas mellores condicións dos parques infantís. 1.B. ALUMEADO Na iluminación das vías e espazos públicos debemos ter en conta dous aspectos fundamentais: por un lado, os servizos que presta e, por outro, os seus aspectos ecolóxicos. Existiu controversia sobre a necesidade e utilidade da iluminación pública. De feito, incluso se chegou a propor a súa diminución, ou a súa supresión, cando menos parcial. Esta formulación é demasiado superficial, xa que non analiza as vantaxes que dá unha boa iluminación: favorece o andar, dá seguranza e sensación dela, evita usos indesexábeis, correspóndese cos hábitos de vida actuais e contribúe moitísimo á calidade de vida urbana e rural. Mesmo en países onde a iluminación pública non foi tradicionalmente unha faceta moi coidada (especialmente nos países nórdicos), xorden dende hai tempo voces para que se corrixa esta deficiencia e están adoptando medidas neste dirección. Polo tanto, seguimos propondo unha iluminación pública de máxima calidade e axeitada a cada tipo de espazo público, pero estudando, se fose necesario, algunha limitación horaria cando se comprobe a carencia de uso. De existir esta situación, serían casos moi excepcionais e valorados coa participación da veciñanza. Por outro lado, é certo que todo consumo enerxético debe reducirse ao máximo para evitar un gasto desmedido e insostíbel. Nesta liña, completaremos o paso á tecnoloxía LED de todo o alumeado tanto rural como urbano e afondaremos, sempre que sexa posíbel, na xeración de enerxía para autoconsumo. 1.C. TRANSPORTE PÚBLICO E COCHE DE PUNTO A enorme importancia da mobilidade fixo e fai que consuma unha enorme cantidade de recursos, públicos e privados. Paralelamente, é un dos campos mellor estudados e sobre o que se ten acumulado unha

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTI=